Mogen VVE’s binnenkort ook vóór de meter salderen?

Op 29 juni dienden de Kamerleden Jansen (SP), Samsom (PvdA) en Van Tongeren (GL) de volgende motie in, welke door de Kamer werd aangenomen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat particulieren die zelf elektriciteit opwekken hun zelf opgewekte elektriciteit kunnen laten salderen achter de eigen elektriciteitsmeter;

overwegende, dat particulieren die zich verenigen in een vereniging van eigenaren en gezamenlijk elektriciteit opwekken, deze elektriciteit niet kunnen laten salderen met het eigen verbruik;

verzoekt de regering met voorstellen te komen om verenigingen van eigenaren in staat te stellen zelf opgewekte elektriciteit te laten salderen met het elektriciteitsverbruik van de leden van de vereniging van eigenaren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Minister Verhagen gaf aan de motie mee te nemen in de uitwerking van de Green Deal: “Motie nr. 2 is ingediend door mevrouw Van Tongeren, de heer Jansen en de heer Samsom. Ik zie de ongelijkheid tussen woningen en VvE’s. Ik zal dat punt meenemen in de Green Deal. Dat heb ik al eerder toegezegd. Ik laat het oordeel over de motie aan de Kamer, maar ik zie haar als een ondersteuning van wat ik al voor ogen heb.”

Met deze motie pleit de Kamer voor een beperkte toepassing van het zelflevermodel voor een specifieke doelgroep: de Vereniging van Eigenaars. Wat er niet in de motie staat is belangrijker dan wat er wél staat. Er staat niet:

  • dat het om duurzame decentrale energieopwekking gaat (hoewel dat in de rede ligt);
  • dat het alleen om zonne-energie gaat;
  • dat het alleen om appartementencomplexen gaat;
  • dat de energieopwekking op het eigen dak moet plaatsvinden.

De uitwerking van de motie kan dus verschillende kanten opgaan. De Minister heeft aangegeven dat hij de motie bij de uitwerking van de Green Deal zal meenemen. Hoewel de motie is aangenomen, blijft het dus nog grotendeels onduidelijk hoe deze wordt uitgewerkt. Ik noem een paar problemen.

  1. Niet alleen appartementencomplexen vallen onder een VvE, maar ook bij een bungalowpark kan sprake zijn van een VvE. Is de VvE dan het juiste label? Worden er geen VvE’s opgericht met als doel gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid te salderen vóór de meter?
  2. Worden er voorwaarden opgenomen in de wet over de verdeling van de investering in een (duurzame) energieproductiemiddel en de opbrengsten daarvan? Moet de opgewekte elektriciteit bijvoorbeeld gelijk verdeeld worden over de leden van de VvE? Zo niet, ontstaat er dan niet opnieuw een ongelijkheid tussen woningen en VvE’s ten gunste van de laatste?
  3. De energietechnieken worden niet benoemd. Het gaat logischerwijze om duurzame energieopwekking (gelet op de Energiebelasting), met de focus op zonnepanelen. Maar een kleine biowarmtekrachtkoppeling (bio-wkk) in het ketelhuis van het complex, valt deze ook onder de regeling? Een kleine windturbine op de parkeerplaats? Een brandstofcel op aardgas?
  4. Mag een VvE ook investeren in een zonnestroominstallatie op het dak van de nabijgelegen sporthal? Op dit dak is immers veel meer geschikte ruimte dan op het eigen dak?

Punt 2 moet ik nader toelichten met een voorbeeld. Stel dat 10 leden van een VvE investeren in zonnepanelen op het dak van het appartementencomplex en deze installatie levert per jaar 30.000 kWh op; 5 leden verbruiken 2.000 kWh en 5 leden 4.000 kWh. Mag de 30.000 kWh op die manier verdeeld worden? Of krijgt elk lid een tiende, dus 3.000 kWh? In dat geval is er sprake van teruglevering door 5 leden en krijgen zij over de 1.000 kWh een lage terugleververgoeding. Is dat niet het geval en mag de opbrengst ongelijk verdeeld worden, dan zijn de 10 leden van de VvE duidelijk in het voordeel ten opzichte van een ‘gewone’ woningeigenaar.

Minister Verhagen en de indieners van de motie vinden dat ‘de ongelijkheid tussen woningen en VvE’s’ moet worden weggenomen. Dit is geen valide argument. Er is immers altijd sprake van ongelijkheid tussen verschillende woningen. Zijn eigenaren van een rijtjeshuis zonder geschikt dakoppervlak niet ook in het nadeel? En woningen in een straat met veel bomen die zorgen voor beschaduwing van het dak? Er zijn tal van voorbeelden te geven van ‘gewone’ woningen waar zonnepanelen niet goed kunnen worden geïnstalleerd.

Daarnaast is het onjuist te stellen dat VvE’s niet kunnen investeren in zonnepanelen. Zij kunnen wel degelijk zonnepanelen plaatsen op het dak van het appartementscomplex, maar moeten extra kosten maken (kabels, omvormers) om de stroom achter de meter in de appartementen in te voeden. In de praktijk gebeurt dit dan ook niet.

Het is positief dat er aandacht is voor duurzame energieopwekking door VvE’s. De kansen voor zonne-energie bij deze doelgroep zijn groot. De uitwerking van de motie zal echter ingewikkeld worden. Het is te vrezen dat de wetgeving een steeds ingewikkelder doolhof wordt van regels, uitzonderingen en onduidelijkheden. Het is hoog tijd voor een grondige en groene schoonmaak van de energie- en belastingwetgeving.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: