Worden zonnepanelen wél of niet gesubsidieerd in 2013?

Er is veel onduidelijkheid over de vraag of er ook subsidie op zonnepanelen is in 2013. Hieronder vindt u de stand van zaken.

  • De subsidie op zonnepanelen maakt onderdeel uit van het duurzaamheidspakket dat onderdeel was van het Begrotingsakkoord 2013 (‘Lenteakkoord’). In het Lenteakkoord was een bedrag van 200 miljoen gereserveerd voor investeringen in duurzame economie. Daarin was een budget gereserveerd voor de subsidie op zonnepanelen van 22 miljoen euro in 2012 en 30 miljoen euro in 2013. Deze subsidieregeling is in juli opengesteld. De laatste stand van zaken vindt u op de website van AgentschapNL. Op dit moment is er nog circa 3 miljoen euro beschikbaar van het budget voor 2012.
  • Het duurzaamheidspakket van 200 miljoen euro was geraamd op een Aanvullende Post van de Rijksbegroting. Het was de bedoeling het pakket verder uit te werken in concrete maatregelen en de middelen die nodig zijn voor de uitvoering daarvan, aan de departementale begrotingen toe te voegen. De subsidie op zonnepanelen is echter niet op een Aanvullende Post van de Rijksbegroting gezet, maar direct in de begroting van het Ministerie van EL&I verwerkt in de Voorjaarsnota 2012. In de Rijksbegroting 2013 stonden de andere maatregelen uit het duurzaamheidspakket nog steeds op de Aanvullende Post.
  • In aanloop naar een regeerakkoord, hebben de VVD en de PvdA op 1 oktober een Deelakkoord (‘Herfstakkoord’) gesloten, waarin de maatregelen uit het duurzaamheidspakket die geraamd waren op de Aanvullende Post in de Rijksbegroting 2013 werden geschrapt. Het budget voor de subsidie op zonnepanelen, dat op de begroting van het Ministerie van EL&I staat, is ongemoeid gelaten.
  • De behandeling van de Begroting van het Ministerie van EL&I moet nog plaatsvinden. Het is dus mogelijk dat het budget van 30 miljoen voor de subsidie op zonnepanelen alsnog geschrapt of aangepast wordt door middel van een amendement op deze begroting. Wanneer deze begrotingsbehandeling plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Op donderdag 20 december vinden de stemmingen plaats voor de begroting. Wanneer er moties worden ingediend over aanpassing van het budget, is dan pas duidelijk of de subsidie op zonnepanelen doorgaat. Wordt het budget niet aangepast, dan zal de subsidieregeling per ministeriële regeling worden vastgesteld.

Conclusie: de subsidie op zonnepanelen in 2013 is niet geschrapt, maar dat zou nog wel kunnen gebeuren.

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: