Zonnepark Gennep: ambitieus of ondoordacht?

De Limburgse Gemeente Gennep wil het grootste zonnepark van Nederland realiseren. Een ambitieus of een ondoordacht plan?

De gemeente wil op bedrijventerrein De Brem een zonnepark van 26 hectare aanleggen. De gemeenteraad heeft maandagavond besloten tot een onderzoek naar dit plan. Het zonnepark zou een opgesteld vermogen hebben van 18 MW. Initiatiefnemers zijn de lokale VVD, PvdA (in nauw overleg met de lokale SP) en zij verwachten dat het zonnepark tegen concurrerende prijzen elektriciteit kan opwekken. Daarvoor is de oprichting van een energiecoöperatie nodig en op financiële steun vanuit Europa en de Provincie wordt gehoopt. Eind van dit jaar valt de definitieve beslissing.

Ik vat het initiatiefvoorstel van de VVD en PvdA kort samen:

 • Er wordt een lokaal duurzaam energiebedrijf opgericht, die in eerste instantie gericht is op zonne-energie.
 • De rechtsvorm zal een coöperatieve vereniging zijn. Leden van de coöperatie kunnen zijn in Gennep gevestigde burgers, verenigingen, stichtingen en andere maatschappelijke organisaties, bedrijven en ondernemers.
 • De investering wordt geraamd op 27,8 miljoen euro: een investering van 10 miljoen euro door de gemeente in 26 hectare grond en 17,8 miljoen euro voor het zonnepark (turn-key).
 • Gedacht wordt met een energieprijsstijging van 3% tot 5% per jaar.
 • In de businesscase wordt rekening gehouden met het benutten van de EnergieInvesteringsAftrek (EIA).
 • Gerekend wordt met een netto-verkoopprijs van de opgewekte stroom van 18 cent per kWh (excl. 21% BTW). Het project is pas rendabel als de energiecoöperatie wordt vrijgesteld van het betalen van energiebelasting voor de levering van duurzame elektriciteit aan haar leden.
 • De netto-investering van de zonnepanelen wordt geraamd op 17,8 miljoen euro (18 MW). Gerekend wordt met een opbrengst van 18 miljoen kWh per jaar.
 • Verwacht wordt provinciale en Europese subsidies te kunnen benutten. Er wordt geen gebruik gemaakt van de SDE+.

Deze uitgangspunten overziend, is het plan van Gemeente Gennep erg onrealistisch.

 • Rekenen met een investering van circa 1 euro/Wp voor het opleveren van een turn-key zonnepark is nogal optimistisch op dit moment.
 • Rekenen met een energieprijsstijging van 3% tot 5% per jaar is ook nogal optimistisch. (Over energieprijsstijgingen wordt veel onzin geschreven.)
 • Het benutten van de EIA is pas mogelijk als er winst wordt gemaakt.
 • Een opbrengst van 1 kWh/kWp is mogelijk in Nederland, maar optimistisch.
 • De EU geeft niet ‘zomaar’ subsidie aan een Nederlands zonnepark.

Maar het belangrijkste punt is natuurlijk:

 • In het project wordt uitgegaan van volledige zelflevering van in coöperatief verband opgewekte duurzame elektriciteit. Het regeerakkoord (van VVD en PvdA!) is daar duidelijk over: dat wordt in deze kabinetsperiode niet mogelijk gemaakt. Het regeerakkoord spreekt over een lagere energiebelasting, niet over een volledige vrijstelling van energiebelasting op in coöperatief verband opgewekte duurzame elektriciteit. Daarmee valt de businesscase in duigen. Het is zelfs de vraag of een energiecoöperatie waarvan niet alleen burgers, maar ook bedrijven en organisaties lid zijn, in aanmerking komt voor deze lagere energiebelasting. Daarnaast zal de uitwerking van deze maatregel uit het regeerakkoord überhaupt erg lastig worden. Het zonnepark zou in aanmerking kunnen komen voor SDE+ subsidie, maar moet dan genoegen nemen met een laag subsidiebedrag per kWh (vrije categorie).

Ik houd het erop dat dit een ondoordacht plan is. (Dit geldt overigens ook voor een aantal vergelijkbare plannen in andere gemeenten.) De ambities zijn goed, maar de uitwerking verdient meer aandacht. En de grote vraag blijft steeds bij dit soort plannen: had het geld niet op een kosteneffectieve manier besteed kunnen worden, bijvoorbeeld door de isolatie van woningen?

 

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: