Moet u BTW gaan betalen voor de stroom uit uw zonnepanelen?

‘BTW dreigt voor particulier met zonnestroom’, kopt de Volkskrant. Gisteren werd bekend dat door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in een Oostenrijks geschil Nederlandse particulieren met zonnepanelen in de meeste gevallen als BTW-ondernemer moeten worden gezien. Dat zou betekenen dat iedere particulier met zonnepanelen zich als BTW-ondernemer moet laten inschrijven. Daar hoort het versturen van nota’s bij en het doen van aangifte van omzetbelasting. Gaat het zover komen?

Wie de juridische in’s en out’s wil lezen, kan daarvoor terecht bij Loyens & Loeff. De essentie is dat de levering van elektriciteit beschouwd moet worden als een ‘economische activiteit’. Dat betekent dat omzetbelasting moet worden betaald. De particulier met zonnepanelen wordt beschouwd als energieleverancier die elektriciteit ‘verkoopt’ aan zijn eigen energieleverancier.

BTW (omzetbelasting) moet worden betaald over de toegevoegde waarde. Dit zou betekenen dat een particulier met zonnepanelen een BTW-factuur moet gaan sturen naar zijn energieleverancier aan wie hij z’n teruggeleverde stroom ‘verkoopt’. Een ondernemer die per kwartaal BTW afdraagt, mag de BTW die hij zelf heeft betaald, in mindering brengen op de BTW die hij naar zijn klanten heeft gefactureerd (‘aftrek voorbelasting’). Het gaat immers om de Belasting Toegevoegde Waarde.

Wie per jaar minder dan 1.883 euro BTW moet afdragen, komt in aanmerking voor de kleineondernemersregeling, wat betekent dat er geen BTW hoeft te worden afgedragen. Wie daarvoor in aanmerking komt, kan tevens ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen. In dat geval hoeft er geen BTW-aangifte te worden gedaan en mag er ook geen BTW gefactureerd worden.

Stel dat we ervan uitgaan, dat het inderdaad zover komt dat eigenaren van zonnepanelen als BTW-ondernemer moeten worden aangemerkt, welke consequenties heeft dit dan? De meeste particulieren met zonnepanelen hebben een zonnestroominstallatie van 5 kWp of minder. Deze installatie levert zo’n 4.500 kWh per jaar. Daarvan wordt een deel direct in huis verbruikt, bijvoorbeeld 30%. Dat betekent dat 3.150 kWh aan de energieleverancier ‘verkocht’ wordt. Gerekend met 6,5 cent per kWh kom ik uit op een BTW-bedrag van zo’n 43 euro, ruim onder de 1.883 euro. Huishoudens met zonnepanelen kunnen dus sowieso ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen. Ik kan me goed voorstellen dat de Belastingdienst niet zit te wachten op tienduizenden particulieren die als BTW-ondernemer moeten worden aangemerkt en zij daarom een regeling treft waarmee in één keer vrijstelling voor alle particulieren met zonnepanelen wordt geregeld.

Zou je er als particulier voordeel bij kunnen hebben om aangemerkt te worden als BTW-ondernemer? De BTW die betaald is over de aanschaf van de zonnestroominstallatie kan worden teruggevraagd of worden verrekend met de BTW die over de teruggeleverde zonnestroom moet worden afgedragen. De vraag is in hoeverre dit met terugwerkende kracht mogelijk is. Het betekent ook dat over de teruggeleverde elektriciteit BTW moet worden afgedragen. Die BTW moet via een factuur bij de energieleverancier in rekening worden gebracht. Het salderen van de BTW komt daarmee ook op de tocht, wat kan betekenen dat de energieleverancier extra BTW voor afgenomen stroom in rekening brengt. De vraag is of hier een ‘rendabele business case’ uitkomt en deze opweegt tegen de rompslomp die men te wachten staat.

Mijn voorlopige conclusie is dat particulieren met zonnepanelen zich nog geen zorgen hoeven te maken. De vraag is hoe de Belastingdienst met deze kwestie om zal gaan. Het is belangrijk dat snel duidelijkheid wordt gegeven.

Een aantal vragen blijft nog onbeantwoord:

  • Wat is het voordeel dat particulieren kunnen benutten door zich te laten registeren als BTW-ondernemer?
  • De uitspraak van het Europese Hof geldt voor alle lidstaten. Wat betekent dit voor de situatie in Duitsland, België, Italië?
  • Als particulieren met zonnepanelen alsnog BTW moeten afdragen, kunnen zij dat dan ook met terugwerkende kracht bij hun energieleveranciers in rekening brengen?
  • Als particulieren de BTW over de teruggeleverde zonnestroom factureren bij de energieleverancier, krijgen zij dan ook van de energieleverancier per ommegaande een extra factuur voor de BTW over de afgenomen elektriciteit?
  • Welke gevolgen heeft deze uitspraak voor de salderingsregeling?

Wellicht dat ik daar later nog op terugkom.

Update 1: De uitspraak van het Europese Hof is hier te lezen.

Update 2: Ik lees de uitspraak van het Hof zo – maar ik ben (gelukkig) geen jurist! – dat de particulier de keuze heeft om zijn installatie wél of niet buiten het BTW-stelsel te houden. Zie daarvoor punt 35, 36, 37 van het vonnis. Dat zou betekenen dat particulieren alleen BTW-ondernemer worden als ze dat zelf willen (om er voordeel mee te behalen).

Update 3: Een deel van de zonnestroom wordt direct verbruikt en niet aan het elektriciteitsnet ter teruggeleverd. De BTW zou dus ook evenredig daarnaar mogen worden verrekend. Zie punt 40 van het vonnis.

Update 4: Ik schreef dat je de BTW die is betaald voor de zonnestroominstallatie, niet in één keer mag terugvragen. Dat is niet correct. Blog aangepast.

Update 5: De kleineondernemersregeling geldt alleen voor een eenmanszaak of een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, niet voor rechtspersonen zoals een bv, een stichting of een vereniging.

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: