ANWB, pak je rol!

De ANWB heeft zich recent gemeld in de discussie over windmolens op zee. De ANWB? Inderdaad, de Algemene Nederlandsche Wielrijders Bond. Zij doet immers meer dan de gele praatpaal en de Wegenwacht. Zij is een toeristenbond en komt op voor de belangen van fietsers, automobilisten, wandelaars, watersporters en kampeerders. Dat zijn bij elkaar heel veel Nederlanders.

En vergeet de groep strandbezoekers niet! Gelukkig komt de ANWB ook op voor deze groep. Waar zouden strandbezoekers zich zorgen over maken? Over luidruchtige badgasten? Te weinig prullenbakken op het strand? Files naar het strand of te weinig parkeerplaatsen? De ANWB denkt dat vooral windmolens voor de kust het plezier van strandbezoekers bederven en is daarom op haar website een poll begonnen. Als er windmolens voor de kust komen, gaat u dan meer, minder of helemaal niet meer naar het strand? Als u niet op uw rug in de zon ligt, uw zonnebril af doet en goed kijkt, kunt u immers aan de horizon stokjes met drie wieken erop waarnemen en zich daarover mogelijk opwinden. (Als een olietanker voorlangs vaart, wacht dan even tot ze weer zichtbaar zijn.)

Opvallend genoeg blijkt uit de poll van de ANWB dat de meeste Nederlanders helemaal niet meer of minder naar het strand gaan als er windmolens zichtbaar zijn. Het valt dus nogal mee (of tegen?) met de ergernis over windmolens aan de horizon. Helemaal onverwacht kan deze uitslag overigens niet zijn, want de onderzoeken die al zijn gedaan naar het effect van windmolens voor de kust op recreatie wijzen in dezelfde richting. Wellicht moet de ANWB haar leden eens raadplegen over het plan van energiereus GDF om een boorplatform op 7 kilometer voor de kust van Schiermonnikoog te bouwen? Of over schaliegaswinning in recreatiegebieden?

Dat de ANWB tegen windmolens ten strijde trekt, geeft –en dat zeg ik ook als lid– een verkeerd signaal. De bond zou juist een belangrijke partner kunnen zijn in de transitie naar een duurzame economie en een schone leefomgeving. Een kwart (!) van de Nederlanders is lid van de ANWB. Zij kan dus een verschil maken. Gelukkig zit de ANWB niet stil. Zij promoot Het Nieuwe Rijden, is betrokken bij het project Energiesnelweg en heeft zich met andere organisaties verbonden om kennis over duurzame mobiliteit te delen. Het begin is er dus.

De ANWB wil meer zijn dan een bond voor automobilisten. Zeker de jonge generatie hecht minder aan autobezit en ziet het belang van een schone leefomgeving en een duurzame energievoorziening. De ANWB bestaat al 130 jaar, maar wil zij over 30 jaar nog steeds bestaansrecht hebben, dan zal zij ook de belangen moeten behartigen van de volgende generatie. Het grootste probleem van de volgende generatie is niet dat er te weinig asfalt ligt of de borden boven de snelweg recht hangen, maar hoe we onze planeet leefbaar houden. Veel beter dan het actievoeren tegen windmolens voor de kust kan de ANWB ideeën aandragen voor de inrichting van energielandschappen in Nederland. Waar gaan we duurzame energie opwekken en hoe profiteren de 4 miljoen leden daarvan? We wachten met spanning af!

 

Deze column is geschreven voor Energeia.nl en daar op 11 juli geplaatst.

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: