Korting op de energiebelasting een goed idee? Nee.

In het energieakkoord (concept) is overeengekomen dat er een korting op de energiebelasting komt voor zonne-energieprojecten die in eigendom zijn van energiecoöperaties. Leden van deze energiecoöperaties krijgen een korting op de energiebelasting die verschuldigd is over de elektriciteit die deze zonnepanelen aan de leden ‘leveren’. In de uitwerking van deze maatregel zullen verschillende voorwaarden worden verbonden aan het gebruik van deze mogelijkheid, zoals een nabijheidscriterium (de zogenaamde ‘postcoderoos’), tijdstip van ingebruikname en economisch/juridisch eigenaarschap. Deze maatregel staat overigens al in het regeerakkoord en is daarmee geen ‘nieuwe’ maatregel.

Wie probeert te begrijpen welke consequenties deze maatregel heeft voor concrete projecten, zal al snel tegen verschillende knelpunten in de uitvoering aanlopen. Samen met vier andere ondernemers heb ik een brief geschreven naar een aantal betrokkenen bij het energieakkoord waarin deze knelpunten zijn verwoord. De brief kun je hier lezen.

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: