Salderen: tegen piek- of daltarief?

“Financiële kater voor consument met zonnepanelen”, kopte de Telegraaf afgelopen zaterdag. Door anderen (bijv. Peter Segaar) en ondergetekende is regelmatig gewezen op de slechte kwaliteit van het stukje wetgeving waarin het salderen van duurzame elektriciteit is geregeld. Vanaf de introductie van de salderingsregeling in 2004 tot op heden zijn er problemen geweest met de interpretatie en de uitvoering ervan door energieleveranciers en netbeheerders. Dit keer gaat het over de manier waarop energieleveranciers omgaan met piek- en daltarief. Hoe zit het?

De Telegraaf baseert haar bericht op een persbericht van Gaslicht.com. In dit bericht stelt Gaslicht.com: “Een energiecontract met een dag- en nachttarief kan zonnepaneelbezitters een aanzienlijke financiële strop opleveren. Bij sommige energieleveranciers krijgen deze consumenten behoorlijk minder terug voor hun opgewekte energie dan klanten met een enkel tarief.” In het persbericht van Gaslicht.com ontbreekt echter een financiële doorrekening. Hoe groot is de financiële strop?

Eerst de zaak waarom het draait. Het salderen van zonnestroom is bij een contract op basis van het enkeltarief vrij simpel. De energieleverancier streept de aan het elektriciteitsnet geleverde zonnestroom weg tegen het verbruik. Daarbij gaat het om alle componenten van het totale leveringstarief (leveringskosten, energiebelasting, opslag duurzame energie, btw). Wordt er meer teruggeleverd dan er wordt verbruikt, dan geeft de energieleverancier over het overschot een terugleververgoeding (meestal het kale leveringstarief).

Maar hoe gaan energieleveranciers om met het salderen bij dubbeltarief? De Elektriciteitswet is daarover niet duidelijk. Nooit geweest. Het zou redelijk zijn als de zonnestroom die op de momenten dat het piektarief geldt, wordt opgewekt, ook tegen het piektarief wordt weggestreept. De meeste energieleveranciers lijken dat ook te doen. Maar het komt voor dat zonnestroomproducenten meer zonnestroom aan het net terugleveren tijdens piektariefuren dan zij aan afname tijdens piektariefuren hebben. Hoe gaan energieleveranciers dan om met het overschot? Volgens het overzicht van Gaslicht.com strepen sommige energieleveranciers dit ‘piektariefoverschot’ weg tegen het daltarief en andere geven er slechts de terugleververgoeding voor.

Een paar opmerkingen bij de berichtgeving van Gaslicht.com.

  1. Deze kwestie speelt alleen bij zonnepanelenbezitters die (in piektariefuren) meer zonnestroom aan het elektriciteitsnet terugleveren dan zij aan ‘piektariefverbruik’ hebben. Hoeveel zijn dat er?
  2. Zonnestroom wordt inderdaad voornamelijk tijdens piektariefuren geproduceerd, maar niet uitsluitend. Voor weekenden en feestdagen geldt immers ook het daltarief.
  3. Wanneer energieleveranciers voor het ‘piektariefoverschot’ slechts een terugleververgoeding in rekening brengen, terwijl zij dit overschot nog kunnen salderen met het daltariefverbruik, dan houden zij zich niet aan de wet. In de Wet Belastingen op Milieugrondslag (WBM) staat immers dat de energiebelasting en de opslag duurzame energie gesaldeerd dienen te worden. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarief. Als energieleveranciers dit niet doen, overtreden zij de wet.
  4. Wanneer energieleveranciers het ‘piektariefoverschot’ salderen met het daltariefverbruik, lijkt mij dat in het geheel niet onredelijk. (Het verschil is ongeveer 2 cent per kWh.) Je kunt niet van energieleveranciers verwachten dat zij de productie van zonnestroom uit eigen zak gaan betalen, want dat is wat er in feite gebeurt als een energieleverancier het piektarief zou betalen. Niet vergeten moet worden dat het salderen een ‘overheidsingreep in de energiemarkt’ is: de verplichting voor energieleveranciers om hetzelfde te betalen voor de zonnestroom van hun klanten als zij in rekening brengen voor de stroom die zij aan deze klanten leveren, is een vorm van subsidie.
  5. Het is onduidelijk of er ook energieleveranciers zijn die alle zonnestroom salderen op basis van het daltarief. Is Gaslicht.com geen één leverancier die dat doet, tegengekomen?

Hoe groot is nu de ‘financiële strop’, waarover Gaslicht.com schrijft? Zoals ik hierboven heb geschreven, is het geven van (slechts) een terugleververgoeding voor het ‘piektariefoverschot’ simpelweg onwettig. Ik vraag me af of de energieleveranciers die Gaslicht.com daarvan beticht, daadwerkelijk de energiebelasting niet salderen zoals het behoort. Zij hebben daar immers geen enkel belang bij. Is dat wel het geval, dan innen de betreffende energieleveranciers een paar tientjes teveel aan belasting. Dat is geen ‘maas in de wet’, dat is onwettig.

Wat zou het verschil kunnen zijn tussen een zonnepanelenbezitter met een dubbeltarief en één met een enkeltarief? Stel: een huishouden verbruikt 3.000 kWh per jaar, waarvan 1.500 kWh in het daltarief; de teruglevering van zonnestroom in het piektarief is 2.000 kWh in het piektarief en 1.000 kWh in het daltarief; het directe verbruik zetten we voor het gemak op nul. Het ‘piektariefoverschot’ is dan 500 kWh, dat tegen daltarief in plaats van tegen piektarief wordt afgerekend. Het verschil is dan ongeveer 12 euro. Dat kun je moeilijk een financiële strop noemen.

Update: Energieleverancier Delta heeft inmiddels laten weten dat de informatie op Gaslicht.com niet klopt. Delta heeft gelijk, zoals blijkt uit deze energienota van het afgelopen jaar van een zonnepanelenbezitter.

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: