Zijn nieuwe energieleveranciers goedkoper?

Energieleveranciers maken soms graag hun aanbod aan nieuwe klanten wat moeilijker dan nodig is. De wijze waarop energieleveranciers hun aanbod presenteren, wordt op hoofdlijnen ingekaderd door de ACM, maar toch is er nog veel onduidelijkheid bij consumenten. De laatste jaren bestormde een aantal nieuwe energieleveranciers de energiemarkt. Zij hanteren andere tarieven dan de ‘klassieke’ energieleveranciers, maar voor consumenten is vaak niet duidelijk wat de consequenties daarvan zijn voor hun energierekening.

Wie met een nieuwe energieleverancier in zee wil gaan, moet beseffen dat het aanbod van de energieleverancier minder complex is dan het op het eerste gezicht lijkt. De uiteindelijke energierekening is wel complex, maar op veel componenten daarvan heeft de energieleverancier geen invloed. Zo worden op de energierekening de kosten voor het gebruik van het elektriciteitsnet en het gasnet doorberekend, maar dat zijn kosten waar de consument niets aan kan doen en waar de energieleverancier niets aan kan veranderen. Datzelfde geldt voor de belastingen die over de levering van gas en elektriciteit in rekening worden gebracht.

Let’s keep it simple. Uiteindelijk heeft de energieleverancier in feite maar twee knoppen waar hij zelf aan kan draaien: het (kale) leveringstarief en het vastrecht. Elektriciteit en gas zijn twee verschillende producten en je zou als consument beide ook eigenlijk zo moeten bekijken: je sluit immers twee verschillende contracten af en je kunt als consument je elektriciteit afnemen bij een andere energieleverancier dan je gas. Uiteraard zal elke energieleverancier je aanraden beide producten bij hem af te nemen, maar dat hoeft dus niet.

Laten we als voorbeeld naar elektriciteit kijken. De energieleverancier biedt de consument een contract waarin hij een vast bedrag per maand in rekening brengt (vastrecht) en een bedrag per geleverde kWh stroom (leveringstarief). De consument betaalt daar bovenop nog de netwerkkosten, energiebelasting, opslag duurzame energie en btw, maar die zijn voor elke energieleverancier gelijk. Bij het vergelijken van energieleveranciers hoef je dus met maar twee dingen rekening te houden: vastrecht en leveringstarief. Moeilijker is het niet.

Wat het toch moeilijker maakt, is dat energieleveranciers verschillende contracten aanbieden: variabel, 1 jaar vast, 2 jaar vast, 3 jaar vast. Ook kun je kiezen voor enkeltarief en dubbeltarief. Wat dat laatste betreft: als vuistregel geldt dat bij meer dan 60% van het stroomverbruik tijdens piekuren het enkeltarief goedkoper is. Wanneer je kiest voor een contract met een vaste looptijd, dan loop je geen risico op een prijsstijging. Dat betekent echter ook dat je niet kunt profiteren van een verwachte of onverwachte prijsdaling. Je ‘koopt’ een stuk zekerheid in de elektriciteitsprijs.

Een belangrijk aandachtspunt is het vastrecht. Sommige energieleveranciers kiezen ervoor om een laag leveringstarief in rekening te brengen, maar een hoog vastrecht. Bij een hoger vastrecht en een lager leveringstarief zijn vooral de consumenten met een hoog elektriciteitsverbruik beter af. Bij een lager vastrecht en een hoger leveringstarief zijn vooral de energiezuinige consumenten beter af. Het is daarom belangrijk het aanbod van verschillende energieleveranciers te vergelijken op basis van het elektriciteitsverbruik in combinatie met het vastrecht.

Om dit illustreren geef ik van drie energieleveranciers weer welk enkeltarief en vastrecht zij aanbieden voor een variabel contract met ‘groene’ stroom. (Wat ‘groene’ stroom precies is, laat ik even liggen voor een andere keer…). De prijzen zijn exclusief btw, energiebelasting, opslag duurzame energie en netwerkkosten (vanaf 1 juli 2014).

Leverancier vastrecht per maand enkeltarief
Eneco (Ecostroom) 1,905 0,07066
Vandebron (‘direct van de bron’) 4,132 0,06410
Pure Energie (Windstroom) 2,000 0,06303

Om te weten welke energieleverancier het goedkoopst is, moet je het enkeltarief vermenigvuldigen met het elektriciteitsverbruik en daar het vastrecht bij optellen. In onderstaande grafiek zijn de totale kosten (vastrecht + verbruik x leveringstarief) bij verschillende verbruiken weergegeven.

energieleveranciers

Uit deze grafiek blijkt dat bij een zeer laag verbruik (<150 kWh per jaar) Eneco het goedkoopst is (interessant voor consumenten met zonnepanelen); daarboven is Pure Energie het goedkoopst. Vandebron is voor alle verbruiken duurder dan Pure Energie, maar Vandebron is boven een verbruik van ca. 4.075 kWh goedkoper dan Eneco.

Deze vergelijking kent uiteraard een aantal beperkingen: er zijn maar drie energieleveranciers vergeleken op basis van één soort contract (elektriciteit, variabel, zonder overstapkorting). Daarnaast is alleen gekeken naar de prijs en niet naar tal van andere belangrijke zaken: service, imago, innovativiteit, stroombron, bijdrage aan een duurzame energievoorziening, etc. Bovenstaande vergelijking is daarom – nogmaals – niet bedoeld als een overstapadvies, maar slechts als illustratie van wat het variëren van het leveringstarief en het vastrecht betekent voor de totale kosten bij een bepaald verbruik. De consument moet zich daar bewust van zijn. Dat geldt ook voor aanbiedingen die via een energiecollectief of energieveiling worden gedaan.

PS. Tarieven kunnen wijzigen en bovenstaande tarieven zijn een momentopname. Wanneer er onverhoopt een fout in deze blog geslopen is, hoor ik dat graag. Ik zal deze blog dan aanpassen.

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: